ROD im. Stefana Czarnieckiego w Stargardzie

rachunek bankowy:    25 8355 0009 0073 7485 2000 0001

 

ul. Grudziądzka 22
73-103 Stargard, Filia UP 2 skr. poczt. 45

 

Biuro czynne

środa w godzinach 16.00 – 18.00
sobota w godzinach 10.00 – 12.00

 

Prezes

tel: 91 577 19 32 / 501 314 499
prezes.czarnieckiego@gmail.com

 

Wiceprezes

tel: 507 470 250 / 533 319 075
czarnieckiego.stargard@gmail.com

 

Skarbnik

tel: 91 577 19 32
skarbnik.czarnieckiego@gmail.com

 

Sekretarz

tel: 91 577 19 32
czarnieckiego.stargard@gmail.com

  

Elektryk

tel: 788 282 890