WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE

Zarząd ROD im. Stefana Czarnieckiego

Zaprasza na Walne Zebranie Sprawozdawcze

Które odbędzie się w dniu 07 kwiecień 2018r.

w świetlicy ROD im. Stefana Czarnieckiego w Stargardzie

ul. Grudziądzka 22

Początek obrad:

W I terminie godzina: 12.30

W II terminie godzina: 13.00

Materiały sprawozdawcze dostępne są do wglądu w biurze Zarządu w dniach:

28 marzec, 04 kwiecień  2018 r. w godzinach pracy biura.