UWAGA SUSZA

W związku z panującą suszą zabrania się napełniania basenów , oczek wodnych i innych dużych zbiorników wodnych.

Jednocześnie uprasza się działkowców o rozsądne gospodarowanie wodą.

Zakaz obowiązuje od dnia 22 kwietnia 2020 roku do odwołania.

 

                                                                                                                                Zarząd ROD im. S. Czarnieckiego 


ZMIANA RACHUNKU BANKOWEGO

Z dniem 08.03.2019 nastąpiła zmiana rachunku bankowego
Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Stefana Czarnieckiego w Stargardzie
 
Wszystkie wpłaty prosimy kierować do banku:
Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Barlinku Oddział w Stargardzie
nr konta:
25 8355 0009 0073 7485 2000 0001
 
adres Banku:
Stargard ul. Czarnieckiego 2f
 
Bank czynny w godz. 8.30 – 16.30
 
BANK PRZYJMUJE OPŁATY OD NASZYCH DZIAŁKOWCÓW BEZ OPŁAT