Zarząd ROD im. St. Czarnieckiego w Stargardzie ogłasza konkurs ofert  na wykonie miejsc postojowych przy budynku świetlicy ul. Grudziądzka 22 w Stargardzie.
Oferty można składać osobiście w biurze Zarządu: 73-110 Stargard, ul. Grudziądzka 22 w soboty w godzinach 10-12, środy w godzinach 16-18 lub na adres e-mail: prezes.czarnieckiego@gmail.com
Termin płatności faktury 7 dni.
W załączeniu  projekt.
 
W razie pytań jestem do dyspozycji.
tel. 501 314 499
 
dziękuję i pozdrawiam
Andrzej Dobrowolski
Prezes Zarządu
ROD im. St. Czarnieckiego
 

Podgląd załącznika 1.pdf

 
 

Podgląd załącznika 2.pdf

 
 

2.pdf
263 KB

 Podgląd załącznika 3.pdf

 
 

3.pdf
101 KB

 Podgląd załącznika 4.pdf

 
 

4.pdf
111 KB

 Podgląd załącznika Opis techniczny.doc

 
 

Opis techniczny.doc
52 KB
 
1.pdf
40 KB