Zarząd ROD im. Stefana Czarnieckiego:

 

Andrzej Dobrowolski
Prezes

Stanisław Nawrot
Wiceprezes

Alicja Kiewra
Skarbnik

Mirosław Garnysz
Członek Zarządu – Gospodarz

Bogusława Marciniak
Sekretarz Zarządu