Zarząd ROD im. Stefana Czarnieckiego:

 

Andrzej Dobrowolski
Prezes

Stanisław Nawrot
Wiceprezes

Mirosław Garnysz
Wiceprezes

Alicja Kiewra
Skarbnik

Bogusława Marciniak
Sekretarz Zarządu